Saturday, November 26, 2011

Kenapa putus cinta kalau masih cinta?

pertama mengalah
kedua halangan keluarga
ketiga orang ketiga
keempat rendah diri
kelima inda sedarjat macam lagu aku semut merah
keenam inda tahan
ketujuh ego tinggi
kelapan memikirkan masa depan
kesembilan bertindak awal
kesepuluh inda serasi
kesebelas jalan terbaik contoh awda yakin ia akan dapat pasangan yang lebih baik daripada awda,kalau ia malar bersedih ketika sama awda lagi awda rasa awda bukan yang terbaik untuknya copy paste dari fyippl :)

No comments: