Wednesday, July 20, 2011

Tanda-tanda Lemah Iman

1) Terus menerus melakukan dosa dan tidak merasa bersalah2) Berhati keras dan tidak berminat untuk membaca Al-Quran

3) Berlambat-lambat dalam melakukan kebaikan, seperti terlambat untuk melakukan solat


4) Meninggalkan sunnah


5) Memiliki suasana hati yang goyah, seperti bosan dalam kebaikan dan sering gelisah


6) Tidak merasakan apapun ketika mendengarkan ayat Al-Qur'an dibacakan, seperti ketika Allah mengingatkan tentang hukumanNya dan janji-janjiNya tentang khabar baik.


7) Kesulitan dalam berzikir dan mengingati Allah


8) Tidak merasa risau ketika keadaan berjalan bertentangan dengan syari'ah


9) Menginginkan jabatan dan kekayaan


10) Kikir dan bakhil, tidak mau membagi rezeki yang dikaruniakan oleh Allah


11) Memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan, sementara dirinya sendiri tidak melakukannya


12) Merasa senang ketika urusan orang lain tidak berjalan semestinya


13) Hanya memperhatikan yang halal dan yang haram, dan tidak menghindari yang makruh


14) Mengolok-olok orang yang berbuat kebaikan kecil, seperti membersihkan masjid


15) Tidak mahu memperhatikan keadaan kaum muslimin


16) Tidak merasa bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu demi kemajuan Islam


17) Tidak mampu menerima musibah yang menimpanya, seperti menangis dan meratap-ratap di kuburan


18) Suka membantah, hanya untuk berbantah-bantahan, tanpa memiliki bukti


19) Merasa asyik dan sangat tertarik dengan dunia, kehidupn duniawi, seperti merasa resah hanya ketika kehilangan sesuatu kebendaan


20) Merasa asyik (ujub) dan kagum pada diri sendiri

No comments: